STORYLINE

STORYLINE

Bamses vej til literacy

Bamses vej til literacy

Bamsebyen er en storyline, som du og din klasse nemt kan gå i gang med.
Det handler om leg, trivsel og literaty.
Det hele er klart til jer. 

Bamser laver snedkerarbejde. Undervisningen.dk

Kapitel 1

Bamsebyen, kapitel 1. Undervisningen.dk

Kapitel 2

Bamsebyen, kapitel 2. Undervisningen.dk

Kapitel 3

Bamsebyen, kapitel 3. Undervisningen.dk

Galleri

Må vi se billeder af dine elevers arbejde?
Send meget gerne billeder til os på  hej@undervisningen.dk

Storylinemetoden danner en fantasifuld ramme om læringen. 

I et kreativt univers, som I danner sammen, udfordres eleverne til at skrive, læse, regne, bygge og interagere via opgaver, der er autentiske inden for rammen. 

Hvis ens karakter ejer et pizzeria, må man nødvendigvis skrive menukort osv. Hvis man er kunde, må man have penge og lære sig at handle med dem.

I forløbet ”Bamsebyen” er der f.eks. en masse aktivitet relateret til post og brevskrivning. Der er både bamse-frimærker, -konvolutter, -postkasser og -brevskabeloner at arbejde med.

Engagement, læring, oplevelse – højt aktivitetsniveau!

Engagement, læring, oplevelse – højt aktivitetsniveau!

Bamsebyen er et storylineforløb til indskolingen. Du behøver ikke bruge hele materialet, men kan plukke frit.

Bamsebyen kan bruges til en enkelt klasse i et enkelt fag – eller den kan bruges til et fælles indskolingsemne. Hvis man har god plads på skolen, kan man bygge byen i et separat lokale.

Undervisningen.dk har testet forløbet i en 1. klasse med et forholdsvist lille lokale, hvor alt skulle ryddes op dagligt. Her fungerede det også fint.

Storyline appellerer bredt til eleverne, og fordi man skaber en ”ny verden” sammen, bliver der både plads til elevfællesskabet, literacy, talforståelse, rolleleg, fantasi og oplevelse.

I storylineforløb skal eleverne både skrive og regne en masse, mens de leger.

Bamsebyen, en storyline fra Undervisningen.dk<br />

Evaluering

Bamsebyen, evaluering. Undervisningen.dk

I forløbet lægges der op til fælles samtaler.

Bl.a. om: 

  • Hvad er en god by?
  • Hvad er et godt hus?
  • Hvordan kan man få klimavenlig energi til sine huse?
  • Hvilke erhverv kan man tjene penge på?
  • Hvilke regler skal vi have i byen?

Det er selvfølgelig op til den enkelte lærer og elevgruppe, hvilke samtaler der skønnes relevante. 

Undervejs skal der bygges en masse rumligt: Hver elev designer et hus til sin bamse. Huset tilpasses bamses yndlingsfarver og job.

Der skal kreeres en bamsepersona, der har en alder, familie, job osv.

Når byen er bygget færdig, er det tid til at udveksle varer og tjenesteydelser vha. byens valuta; bamsepenge.

Der skal også skrives breve, som eleverne sender til hinandens postkasser. Hertil er der en serie frimærker, konvolutter og skriveskabeloner. 

Der er kopiark med små regnehistorier, hvor man lærer at handle med bamsepengene. Der er desuden menukort til restauranterne – og billetter, hvor man kan skrive tal. Derudover skal der også skrives tal på:

  • Bamsepas
  • Husnummer
  • Bamses alder

Der er kopiark, hvor man skriver byens avis eller små bamsehistorier, f.eks. om bamsebyens hemmelighed. Man kan også skrive på byens vægavis, hvor man kan annoncere med koncerter, forestillinger og lignende.

Bamses pas. Undervisningen.dk

Vil du i kontakt med os?

14 + 2 =