Om literacy

Om literacy

Koitres skriveopgaver fra Undervisningen.dk

Opgaverne hos undervisningen.dk bygger på grundtanken, at literacy-kompetencer udfoldes, når der gives mulighed for at udtrykke egne tanker. 

Der arbejdes med:

Autentiske spørgsmål 

Udgangspunkt i eleven selv 

Undersøgelser

Undren

Virkelige kommunikationssituationer

Social interaktion

Refleksion over egen praksis

 Eleven har noget på hjerte – det skal formidles. 

Derfor tager undervisningen.dk’s opgaver afsæt i elevens egen verden: Der er f.eks. opgaver om fødselsdag, ferier, højtider – Alt om mig! – følelser – det at lære. 

Opgaverne søger at stimulere refleksion. F.eks. ved direkte spørgsmål – eller ved at lave smådrillende grammatik-opgaver (Hallååå Fister!)

I et storyline-forløb kan hele paletten foldes ud. I Bamsebyen f.eks. engageres eleven i at skrive butiksskilte, menukort, prislister, breve, avis osv.

Skrift bliver et nødvendigt element i legen.

Se skriveopgaver

Sommerferie

 

Skriveopgaver om "min sommer" undervisningen.dk

Koitres

Koitres lære, et skriveforløb fra undervisningen.dk
Koitres skriveopgaver fra Undervisningen.dk

Fødselsdag

Skriveopgaver om fødselsdage til indskolingen, undervisningen.dk.