Hjemmekole

Hjemmeskole

Undervisningen.dk er et værdifuldt supplement til hjemmeskolen. 

Opgaverne er udformet, så de er til at gå til. Barnet skal have støtte til at forstå opgaven, men den vil være ”selvinstruerende” for en voksen.  

Der tages udgangspunkt i barnets erfaringsverden, så det er let at komme i gang.

Når man hjemmeskoler, er det rart at vide, at man bruger materialer, der er baseret på nyere forskning. Ellers kan man hurtigt komme til at sidde med kedsommelige træningsopgaver a la dem, man selv lavede, da man gik i skole….. Og hvordan skal man argumentere for, at de fører til læring? 

Når du undervisningen.dk’s materialer, kan du være tryg ved, at de er designet på baggrund af viden. 

 De er opbygget, så de stimulerer dit barns sprogforståelse. 

De er opbygget, så de kalder på dit barns tænkning.

Dit barn vil komme til at opleve skrift som:

 

En kommunikativ handling med

 

afsender > og < modtager

 

Undervisningen.dk har fokus på skrivningen, fordi tekstskabelse er genvejen til at forstå sproget.

Faktisk også til at læse….

Vil du i kontakt med os?

7 + 12 =